Společnost TIF byla dokonale paralyzována

  • Měli jsme na skladě zásoby, ale ne pro ně odběratele.
  • Lída M, která měla ve firmě TIF za úkol vybírat a nabízet zboží zákazníkům, tuto činnost nyní prováděla pro KPPT.
  • Zákazníci, kteří tvořili 70% obratu, zásobovala KPPT.
  • Odběratelé od KPPT odebírali v dobré víře, neboť měli od Lídy M (společníka TIF) informaci, že KPPT je nástupcem TIF. Navíc od ní měli stejné zboží za stejné ceny jako od TIF.
  • Měli jsme obrovské problémy se zásobováním, neboť Lída M převedla na KPPT bezplatně dvě vozidla, z nichž jedno bylo páteřním pro velkoobchod cukrovinkami.
  • Ačkoliv jsme měli na bankovním účtu dostatek prostředků, nemohli jsme hradit závazky dodavatelům, neboť na příkazu k úhradě musely být podpisy obou společníků a Lída M ten svůj odmítala poskytnout.
  • Nemohli jsme ani vybírat peníze z účtu a hradit závazky v hotovosti, neboť Lída M zrušila platební karty.
  • Dodavatelé se tvrdě domáhali svých pohledávek a odmítali dodat potřebné zboží, neboť od Lídy M měli informaci, že TIF je v likvidaci. Navíc již dodávali KPPT.
  • Zaměstnanci byli nespokojeni, neboť Lída M odmítala podepisovat příkazy k úhradě s jejich výplatami.

Vývoj obratů a zisků 1998 - 2002

Chybějící obrat a zisky lze najít v účetnictví KPPT. Bohužel, přes nesčetné naše žádosti a upozorňování soudkyně Martiny J tento důkaz nepřipustila.

 


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.