Pan Josef B, zástupce dodavatele, zprostředkovatel výpověď:

„Oslovil jsem TIF s tím, jestli by byli schopni a ochotni dodávat zboží pro firmy na hraničních přechodech.“ „Na některých free shopech jsem TIF doporučil, jednalo se o firmu MTTC, D a AR.“

„Já jsem pouze zprostředkoval první kontakt, u uzavření smlouvy jsem nebyl.“

„Já jsem si pak jen sledoval, co a kolik žalobce na free shopy dodává a podle toho jsem žalobci účtoval provizi. Už si nevzpomínám, kolik činila výše této provize, ale jsou na to faktury.“

 

Pan BKT, odběratel, MTTC, výpověď:

„Během jednoho roku se stal žalobce naším hlavním dodavatelem cukrovinek co do objemu.“

„Znám pana Josef B, ten ve vztahu k nám zastupoval několik firem. … Je možné, že zprostředkoval také obchod se žalobcem…. Možná, že mu platil provizi dodavatel.“

 

Paní Marta Ž, odběratel AR, úřední záznam Policie ČR, 15.3.2002:

„Protože obchodní společnost TIF nevyžadovala uzavření obchodní smlouvy, AR rovněž ne, tak došlo začátkem měsíce listopadu 2000 k jednání o obchodní spolupráce mezi nimi. Za firmu TIF byl pan Tomáš I a jeho manželka.“

 

Pan Josef B, výpověď:

Pokud jsem dotazován na jméno Marta Ž, tak si vzpomínám, že to byla zaměstnankyně firmy AR. S touto paní jsem také jednal. Při mé spolupráci s free shopy jsem od free shopů nikdy neslyšel jméno Libor J.“

„Myslím, že ke zprostředkování obchodu na MTTC došlo v roce 2000. Jednal jsem o tom s panem PE a s manžely T. Předal jsem reference o žalobci panu PE, on se zeptal, jaké zboží může TIF nabídnout. Já jsem nato tedy sdělil TIF, že má udělat nabídkový list a ceník a pan PE si z toho pak vybral. Pan PE měl totiž před tím dodavatele, se kterým nebyl spokojen. Při jednom z našich obchodních jednáních se mě zeptal, jestli neznám jiného dodavatele na cukrovinky. Řekl jsem mu o TIF. O tomtéž jsem jednal i s panem BKT a jeho ženou . S Ing.M jsem o zprostředkování tohoto obchodu rovněž jednal, ale tam nešlo o jednání ohledně konkrétního sortimentu. Ve firmě MTTC rozhodovali o objednání konkrétního sortimentu PE a pan a paní T.

U společnosti AR jsem ve stejném duchu jednal s Martou Ž. U D proběhlo jednání stejně, ale už si nepamatuji na jméno, s kým jsem jednal. Tito odběratelé chtěli Karlovarské oplatky, protože se tam dobře prodávaly.“

 

Paní MF, vedoucí marketu ve společnosti S, úřední záznam Policie ČR:

„V roce 2000 se dostavila za ní na společnost osobně paní Lída M za společnost TIF s tím, že by s nimi chtěli uzavřít smlouvu na dodávání zboží a to cukrovinky z Karlových Varů. Se shora uvedenou společností byla uzavřena pouze ústní dohoda o dodávání zboží, jež zajišťovala pouze paní Lída M.“

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.