Příprava na tunelování

Společné podpisové právo k účtu

V závěru roku po mne Lída M začala požadovat společné podpisové právo k účtu. Tak, aby pod každým příkazem k úhradě musely být podpisy obou společníků. Odůvodňovala to tím, že si budeme více věřit. Do té doby jsme mohli příkazy k úhradě podepisovat a podávat nezávisle na sobě. I když jsem jí ujišťoval, že jsem nikdy žádné peníze nezpronevěřil a že tak ani do budoucna nezamýšlím a že to samé si myslím o ní, trvala na svém. Její tlak byl enormní, sílil a využívala k dosažení svého všech ženských zbraní. Nakonec jsem pro uklidnění situace souhlasil.

    • Důkaz: společné podpisové právo

Enormní objednávka nesezonního zboží

Lída M začala před koncem roku 2001 objednávat enormní množství Karlovarských oplatek od společnosti KPPT. Upozornil na to skladník. Zboží navíc mělo krátkou záruční dobu. Tím došlo uměle k navýšení závazků vůči KPPT.

Vývoj zásob oplatek na skladě

Z grafu je patrné, že k navyšování docházelo mimo hlavní sezonu, která je červen - září.

Odeslání účetních výkazů účetnímu KPPT

V té době si také vyžádala naše účetní výkazy, společenskou smlouvu. Jak jsem později zjistil, odfaxovala je panu Liborovi J.

    • Důkaz: fax

Na počátku ledna jsem odjel na dovolenou do Špindlerova Mlýna a paní Lída M údajně do Alp s Liborem J. Byl jsem rozhodnut, že po návratu nabídnu paní Lídě M jednání o rozdělení společnosti. Paní Lída M však po svém návratu z dovolené odmítala na toto téma jednat a odjela na několikadenní služební cestu.

Zajištění razítka společnosti TIF

V den odjezdu paní Lídy M mi náš skladník Jiří B oznámil, že nemůže najít razítko, které měl k dispozici.

 


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.