Svědkyně Marty Ž nejprve vypovídala na Policii ČR dne 15.3.2002, tedy měsíc a půl po spuštění "tunelu" takto:

„Na začátku roku 2002 cca v lednu se dostavila na jejich společnost již paní Lída M s tím, že uvedla, že se s manželem rozvedla a došlo k nové nabídce s její společností KPPT. Tato spolupráce byla navázána na zrušení spolupráce s firmou TIF, což učinila sama Lída M.

V době od 8.2.2002 došlo k oficiální spolupráci s Lídou M – společností KPPT. Veškerá jednání byla vedena s Lídou M.“

 

O několik let později přišla svědčit k soudu v doprovodu Libora J. Její výpověď byla v rozporu s tím, co vypovídala na Policii

„Zhruba na přelomu let 2001 a 2002 jsem dostala informaci od Lídy M o tom, že se budou rozvádět. Myslela jsem, že tato skutečnost nebude mít vliv na naší obchodní spolupráci. Tak se ale nestalo, neboť dodávky od žalobce začaly poměrně dramaticky váznout. Z tohoto důvodu byla spolupráce se žalobcem ukončena“

 

Důkazem o tom, že dodávky nevázly, jsou objednávky a k nim faktury. Dále výpis jednotlivých faktur. Je z nich zřejmé, že byly plně a včas dle požadavků zákazníka vykryty. Paní Marta Ž uváděla nepravdu. Vše jsme dokladovali soudu.

Soudkyně Martina J náš důkaz ignorovala. Výpověď Marty Ž před soudem považuje za pravdivou.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.