Křivé svědectví Marty Ž

Jednatelka jednoho z našich nejvýznamějších odběratelů vypovídala na Polici pravdu o tom, jak se vše událo, následně u soudu přesný opak. 

Policie Znojmo 15.3.2002

Krajský soud 12.10.2005

Protože obchodni společnost TIF nevyžadovala uzavření obchodní smlouvy, A rovněž ne, tak došlo začátkem měsíce listopadu 2000 k jednání o obchodní spolupráci mezi nimi. Za firmu TIF byl pan Tomáš I a jeho manželka. Byly předány kopie dokladů/ŽL a podobně nutné k zahájení spolupráce. Firma A si zavedla společnost TIF na kartu obchodního partnera. Po tomto úvodním jednání již vždy jednala pouze Lída M, spolupráce s ní byla na velice dobré úrovni. Pokud mám popsat naši obchodní spolupráci, tak v první fázi na konci roku 1999 přišla naší společnosti nabídka na Karlovarské oplatky od Lídy M a Libora J.
Na začátku roku 2002 cca v lednu se dostavila na společnost již paní Lída M s tím, že uvedla, že se s manželem rozvedla a došlo k nové nabídce s její společností KPPT. Tato spolupráce byla navázána na zrušení spolupráce s firmou TIF, což učinila sama LJída M. V době od 3.2.2002 došlo k oficiální spolupráci s Lídou M - společností KPPT. Veškerá jednání byla vedena Lídou M. Pan Tomáš I se pouze telefonicky ozval v měsíci únoru s tím, že mapoval o jakou situaci se jedná, tj., kdo zrušil smlouvu s jeho společností a zda byla navázána nová smlouva o obchodní spolupráci. Zhruba na přelomu let 2001 a 2002 jsem dostala informaci od Lídy M o tom, že se budou rozvádět. Myslela jsem, že tato skutečnost nebude mít vliv na naši obchodní spolupráci. Tak se ale nestalo, neboť dodávky od žalobce začaly poměrně dramaticky váznout. Z tohoto důvodu byla spolupráce se žalobcem následně ukončena. Obrátila jsem se na Lídu M, jak by bylo možno situaci řešit, ale ona už v té době byla zaměstnankyní KPPT. Libor J byl výrobcem oplatek a Lída M mi doporučila obrátit se na Libora J.

Jak vidíte, mezi protokolem Policie pořízeným měsíc po události a svědeckou výpovědí před soudem o tři roky později, je zásadní rozpor.

Když soudkyně předložila paní Marty Ž k nahlédnutí protokol Policie, komentovala jej takto:

"Vzpomínám si, že na policii jsem byla kvůli této věci několikrát. Pokud je mi předložen úřední záznam z 15.3.2002, který je založen v přílohové obálce na čl. 18 jako důkaz č. 60, a mám se vyjádřit k důvodům ukončení spolupráce s TIF tak, jak jsou v tomto úředním záznamu popsány, tak uvádím, že podle mého ve formulaci úředního záznamu je patrně nějaké nedorozumění."

"Spolupráce s TIF byla ukončena tak, jak jsem to dnes popsala, tj. až když nebyly vykrývány dodávky ze strany žalobce."

"Úřední záznam není mnou podepsán, budu se muset spojit s policií, aby mi to vysvětlili."

Marta Ž vypovídala křivě a domnívám se, že ji k tomu přemluvil Libor J, neboť přišel v jejím doprovodu na soud.

Bránili jsme se tak, že jsme podali na paní Martu Ž trestní oznámení pro křivou výpověď. Policie se dotazovala soudkyně na to, jak je svědek v procesu důležitý. Ta údajně sdělila, že není. Policie případ odložila pro nedůvodnost.

Co se týká uváděného důvodu nevykrývání objednávek, pak toto není pravda a soudu jsme předložili důkazy o tom, že až do ukončení spolupráce jsme všechny dodávky v pravidelných intervalech plně vykrývali. Stačilo porovnat objednávky s fakturami. Soudkyně k tomuto důkazu nepřihlédla. 

Marta Ž nebyla schopna své tvrzení doložit. Přesto soudkyně v rozsudku napsala:

Svědkyně Marta Ž uvedla, že dodávky TIF začaly váznout, proto se sama obrátila na Lídu M. Její výpověď soud hodnotil jako věrohodnou, nebyl zde dán důvod k závěru o její nevěrohodnosti, přestože její obsah byl v rozporu se záznamem o podání vysvětlení PČR. Tento záznam svědkyně nepodepsala, zatímco při jednání soudu vypovídala po řádném procesním poučení podle ust. § 126 o.s.ř. Proto soud vyšel z její výpovědi před soudem, aniž měl pochybnosti o její věrohodnosti.

Soudkyně není naivní, takže si jistě nemyslí, že pokud svědka poučí, bude vypovídat pravdivě. Soudkyni se výpověď hodila, aby mohla naší žalobu zamítnout.


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.