Opis svědecké výpovědi

JZ - jednatel firmy I - Free shop:

Poučení rozumím, vypovídat budu. Vím zhruba, o co se ve věci jedná. Účastníci byli naši dodavatelé zboží, v rámci spolupráce jsme se setkali několikrát s Lídou M. Bylo to zhruba v roce 2002. Jsem jednatelem firmy I, která se zabývala nákupem a prodejem zboží v maloobchodě. Jako jednatel této firmy uzavírám smlouvy s dodavateli a provádím výběr zboží. Pokud vím, ve věci jde o dodávky Karlovarských oplatek. My jsme předtím prodávali Lázeňské oplatky, myslím, že byly z Luhačovic. Měli jsme dutyfree shop. Lázeňské oplatky nebyly pro nás nijak významné zboží, ale když dodávky Lázeňských oplatek skončily, potřebovali jsme je nahradit jiným zbožím. U konkurence jsme zjistili, že oni prodávají Karlovarské oplatky, a proto jsme nahradili Lázeňské oplatky zbožím od KPPT. Z obalu jsme zjistili spojení a vyzvali dodavatele. Přijela Lída M a domluvili jsme se na dodávkách. První kontakt na dodavatele jsem získal z obalu. Pak jsem věc předal skladníkům. Myslím, že jsme odebírali cukrovinky i od žalobce, ale nevím, jestli to bylo souběžně s dodávkami od prvního žalovaného nebo jestli to bylo před dodávkami od prvního žalovaného či až po nich. Vím jistě, že kontakt na dodavatele jsme zjistili z obalu, ale už si nepamatuji, jestli to byl TIF nebo KPPT. Jsem si ale jist, že nám dodávaly obě tyto firmy, podrobnosti už ale pro odstup času nevím. Mám za to, že dodávky Karlovarských oplatek byly bez problémů. Detaily už ale neznám, běželo to mimo mě. Na starosti měl tuto záležitost vedoucí prodejny a sklad. Několikrát jsem se potkal s Lídou M. Nevím, proč spolupráce na dodávkách oplatek skončila. Buď u nás klesly obraty a nebo to přestalo být pro dodavatele zajímavé kvůli vzdálenosti. Nevzpomínám si, jestli jsem znal Lídu M pod předchozím příjmením, dodavatelů jsme měli stovky a já si pamatuji spíš obličeje než jména. Nedozvěděl jsem se od ní nikdy žádné informace osobnějšího charakteru jako např. o rozvodu. Obchod probíhal určitou setrvačností. Myslím také, že nikdy nemluvila o vstupu žalobce do likvidace. Nevím, jestli žalobce a žalovaný nějak spolu spolupracují. Dodavatelů máme hodně a muselo by jít o něco výjimečného, abych si na to vzpomněl.

Bez dotazů zástupce žalobce.

K dotazu zástupce žalovaných svědek uvádí:

Nevím, jestli na obalu oplatek byl uveden TIF nebo KPPT. Asi dodávky začínaly od TIF, který to pak předal KPPT. Myslím, že jsme oplatky odebírali od výrobce. Od dodavatelů dostáváme běžně katalogy, ceníky, většinou si je necháváme. Předpokládám, že jsme ceník měli i od TIF. Běžně to tak chodí. My jsme chtěli české zboží, zvolili jsme Karlovarské oplatky. Ostatní cukrovinky jsme brali od žalobce na doplnění. Zkoušeli jsme různý sortiment. Spolupráce začala kvůli oplatkám. Neznám jméno Josef B. Nevzpomínám si, že by mi někdy Lída M sdělovala nějaké negativní informace o žalobci. Jak už j sem říkal, přesně už nevím důvody, proč dodávky přešly z TIF na KPPT.

K dotazu zástupce žalobce svědek uvádí:

Skladník MZ je můj bratr, končil u nás v roce 2003, takže určitě s LJMI přišel do kontaktu. Nedokážu odhadnout, jaký byl v dodávkách podíl oplatek a ostatních cukrovinek.

K dotazu zástupce žalovaných svědek uvádí:

S dodavateli jsme měli většinou písemné smlouvy nebo nám dodávali na základě objednávek. Objednávky byly bud' písemné nebo telefonické, to nevím, objednávky jsem nedělal. Většinou ale objednávky byly písemné, neboť náš skladový systém je postaven na písemných objednávkách. Nevím, jestli na obalu od Karlovarských oplatek, když jsem z něj získával kontakt na dodavatele, bylo uvedeno, že se jedná o výrobce nebo prodejce.

 


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.