Svědek BKT, nákupčí našeho největšího odběratele 

výslech 12.4.2006

Poučení rozumím, vypovídat budu. Jsem zaměstnancem firmy MTC. Měli jsme prodejnu dutty free ve Hřensku. V současnosti jsem stále zaměstnancem této společnosti, pracuji u ní od roku 1997 či 1998. Prodejnu ve Hřensku jsme pronajali a nyní máme novou prodejnu v Hrádku nad Nisou. Tam nejde o dutty free shop, ale o běžnou prodejnu. Sortiment zůstal stejný jako ve Hřensku. Jsem tam zaměstnán jakou vedoucí prodejny, vyřizuji objednávky. Dříve jsem pracoval v obchodním oddělení firmy. Jak jsem říkal, tato firma provozovala dutty free shop ve Hřensku, kde se prodávaly cigarety, alkohol, cukrovinky a další sortiment. Měli jsme vice dodavatelů cukrovinek. Dodavatelé se k nám dostávali různě. Také se k nám dostal pan Tomáš I s paní, to bylo v roce 1999 nebo 2000, s nabídkou cukrovinek. My jsme měli standardní postup vůči dodavatelům, požadovali jsme cenovou nabídku, živnostenský list, výpis z OR. Někdy jsme podepisovali písemné smlouvy, někdy ne. Měli jsme podmínku 30 denní splatnost, a pokud s ní dodavatel souhlasil, nebyla písemná smlouva zapotřebí. My jsme otevřeli v prodejně nový prostor, který jsme nazývali cukrárna, a potřebovali jsme více tohoto zboží. Proto jsme začali odebírat cukrovinky od TIF. Během jednoho roku se stal našim hlavním dodavatelem cukrovinek co do objemu.

Brali jsme od něho zhruba 300 položek. Objednávky se dělaly přímo na místě ve Hřensku s vedoucím prodejny. Ještě podotýkám, že když jsme navazovali vztah s novým dodavatelem, tak nový dodavatel se musel schvaloval v sídle společnosti v Praze. žalobce byl jako nový dodavatel schválen. Obchodní vztah se žalobcem probíhal naprosto bez potíží, obrat byl zajímavý pro obě strany. Obrat byl zhruba Kč 300.000,· až Kč 400.000,-  měsíčně.

Žalobce nám nikdo nedoporučil, kontaktoval nás sám. Znám p. Josefa B, ten ve vztahu k nám zastupoval několik firem. My jsme od něj brali alkohol od firmy M. Nabízel nám i hračky. Zprostředkoval nám kontakt na firmu M. Je možné, že zprostředkoval také obchod s TIF. On byl takovým zprostředkovatelem. Neplatili jsme mu za to provizi. Možná, že mu platil provizi dodavatel. My jsme s ním neměli obchodní vztah, zařizoval nám například ochutnávky apod. Naše spolupráce s TIF trvala asi 1 a ½ roku. V roce 2002 byly povodně a na to Jsme asi 11 měsíců měli zavřenou provozovnu ve Hřensku, protože byl uzavřen hraniční přechod. S TIF jsme obchodovali asi 1 a ½ , roku, jak už jsem říkal, pak se spolupráce přerušila, to bylo těsně před povodněmi, zhruba asi 2 nebo 3 měsíce. Já jsem se to dozvěděl od pana PE Paní Lída M za mnou byla v Praze. Říkala, že firma má osobní vnitřní problémy, a že už spolupráce nemůže běžet tak, jak běžela. Také říkala, že až se to nějak srovná, budeme moci objednávat zboží dál od jiné firmy, která by měla přibližně stejný sortiment. Také jsme měli ve Hřensku schůzku s Tomášem I, na té byl p. PE. Tomáš I nám také vysvětili, že firma už nemůže fungovat tak, jako předtím, kvůli těm osobním a vnitřním sporům. Jakmile to bude možné, spolupráce bude obnovena. Jenže pak zasáhly ty povodně, takže spolupráce obnovena nebyla. Myslím, že časově byla dříve schůzka s Lída M a pak teprve s Tomášem I, ale velký časový odstup tam nebyl. Tímto časovým sledem si už nejsem jist. Objednávky dělal ve Hřensku p. PE. Po znovuotevření prodejny v roce 2003 jsme brali cukrovinky z dovozu od firmy Heinemann, byl to náš hlavní dodavatel veškerého zboží. V té době už jsme se ale příliš do objednávek cukrovinek nepustili, protože dutty free shopy na hranicích měly skončit na konci roku 2003. Tyto obchody skončily 1.3.2004, ale dodávky byly možné jen do konce roku 2003 a pak se doprodávaly zásoby. My jsme proto naplnili sklad ziskovějším zbožím než cukrovinkami, a to cigaretami a alkoholem. Po otevření prodejny po povodních byla jedním z našich tuzemských dodavatelů cukrovinek nějaká paní z Chlumce u Teplic, blíže už si na její jméno nevzpomínám. Cukrovinky v té době ale už pro nás nebyly podstatným zbožím. KPPT nám dodal cukrovinky asi dvakrát. Šlo o malý rozsah objednávek, resp. o menší rozsah objednávek než s TIF. Vzali jsme od něj některé zboží na zkoušku. To bylo ještě před povodněmi, poté co skončila spolupráce s TIF. Protože jsem měl kontakt na KPPT, po povodních jsem ho chtěl kontaktovat, ale nedovolal jsem se. Po novém kontaktu už jsem nepátral.

K KPPT jsme se dostali přes p. Lídu M, ona říkala, že první žalovaný by nám mohl nabídnout přibližně stejný sortiment jako žalobce, ale podle mě ten sortiment vůbec stejný nebyl, nebylo to to samé jako s TIF. Lída M nám nabídla spolupráci s KPPT na té schůzce, jak jsem o tom mluvil, když nás informovala o vnitřních problémech TIF. U KPPT jsme přestali objednávat kvůli povodním, ale možná, že to bylo i z důvodu nižší prodejnosti zboží než zboží TIF. Také jsme si možná mysleli, že by spolupráce stejně nefungovala, když uvnitř firmy byly takové spory. Jinak změny uvnitř jiných firem byly běžné, ale u žalobce šlo o jiné problémy než obvyklé. Nevím, jestli nás Lída M informovala o likvidaci TIF, říkala, že se rozchází s Tomášem I, a že by firma nemohla fungovat tak jako předtím. Na začátku spolupráce s TIF jsme měli asi 2-3 schůzky. Vždycky tam byli společně oba manželé I. Běžné objednávky se dělaly ve Hřensku s PE, nevím, kdo tam na to od TIF jezdil. Nevím nic o spolupráci TIF a KPPT. Pro nás byl dodavatelem TIF, o jeho další vztahy jsme se nezajímali. Žalobce nebyl výrobcem, jen dovozcem, či fungoval jako velkosklad, takže jeho spolupráci s dalšími firmami jsme předpokládali, nebylo to pro nás ale důležité. Doplňuji ještě, že jsem si vzpomněl na jméno té paní z Chlumce, byla to p. JN. Dále ještě doplňuji, že v této věci mě předvolali na Policii ČR Praha, Bartolomějská 14, to bylo asi v roce 2003. Sepsali jsme tam protokol, vyšetřovatelkou byla p. Opatrná. Říkal jsem tam přibližně totéž co tady, vzpomínky v té době byly ale čerstvější.

K dotazu zástupce TIF svědek uvádí:

Nemohu říci měsíc, ve kterém se v roce 2002 konala schůzka s manželi l, resp. konaly schůzky s manželi Tomášem I a Lídou M. Je možné, že to bylo v únoru, ale skutečně už si to nepamatuji. Na této schůzce nás TIl informoval, že nebude moci zboží dodávat tak jako dříve, ale žádné zboží nám nenabízel. My jsme si s PE mysleli, že můžeme brát zboží od TIF nebo KPPT nebo od jakékoliv firmy, která nám bude schopna zboží dodat. O konkrétní nabídce zboží se na této schůzce nejednalo, jen o možnosti dodávek v budoucnu. TI nám položkovou nabídku nepředkládal, pokud by tak učinil, předložil bych ji PE. My jsme se žádnou firmou při dodávkách nejednali o cenách a slevách, brali jsme zboží za cenu, za kterou je dodavatel nabízel. Měli jsme svůj rabat asi 15% a pokud se zboží prodalo, tak jsme zboží brali i dál. Datum povodní si pamatuji přesně, protože 15.8.2002 jsem se vrátil z dovolené v Bulharsku a šel jsem do práce, ale Zlatnická ulice byla zavřená. Před schůzkami s Lídou M a Tomášem I v roce 2002 tam byl určitý výpadek v dodávkách cukrovinek od TIF, o tomto výpadku mě právě informoval p.PE My jsme neměli v záloze dodavatele, který by TIF nahradil. Naše firma měla celkový měsíční obrat

Kč 40.000.000,-. takže výpadek v TIF dodávkách pro nás nebyl životně důležitý. Obrat v cigaretách byl zhruba 75% z celkového obratu, další pak byl alkohol a méně než 10% představovaly cukrovinky. Rozhovory s manželi l proběhly právě v době výpadku dodávek od TIF.

K dotazu zástupce obou žalovaných svědek uvádí:

U MTC jsem pracoval v obchodním oddělení. Mým úkolem bylo jednáni s dodavateli. Úspěch jednáni s dodavatelem byl podmíněn splněním určitých podmínek, o kterých jsem mluvil. např. ta 30-ti denní splatnost. Objednávky alkoholu se dělaly v Praze, nikoli přímo na prodejnách. Já jsem měl na starosti alkohol i cukrovinky. Jedenkrát týdně jsem jezdil na kontrolu do Hřenska a referoval jsem o ní majiteli firmy. Po příchodu zboží na prodejnu se udělala přejímka. Přejímky se zapsaly do počítače. Já jsem měl také za úkol zkontrolovat, zda jsou přejímky v pořádku a vytřídit případné reklamace. Měl jsem povinnost informovat majitele o firmách, které nám nabízely alkohol, ale u firem na hračky a cukrovinky jsme měli určitou volnost. Nebyl jsem povinen informovat majitele o tom, že přijímám nového dodavatele cukrovinek, mohl jsem ho schválit sám, ale většinou jsem se majitele pro jistotu zeptal. Od TIF jsme měli k dispozici cenovou nabídku, kde byly jednotlivé položky uvedeny. U cukrovinek je ale problém, že podle názvu obvykle neodhadnete, co se pod názvem skrývá. TIF nám také přivezl ukázat nějaké vzorky. Převážně jsme se ale spoléhali na zkušenost a doporučení TIF. Hodně zboží jsme od něj brali naslepo. Měli Jsme k dispozici TIF ceník. Tomáš I mě neinformoval, že ceny v něm uvedené nejsou ke zveřejnění, ale to je v obchodě běžné, že ceny, které nám firma dá, jsou informace jen pro nás. Mohl jsem tedy předpokládat, že jde o důvěrné informace. Nesledoval jsem, jak často se ceny u žalobce měnily. My jsme měli svůj rabat a já jsem sledoval, zda jsou naše nákupní ceny o rabat nižší než naše prodejní ceny. U cukrovinek jsem to nekontroloval položku po položce ale souhrnně podle faktur. Když nám TIF na začátku spolupráce předložil nabídku, nebylo tam zboží, které by nás nějak výrazně zaujalo. Objem objednávek TIF časem rostl. Některé výrobky dodávané žalobcem byly z Turecka, z Polska, ale konkrétní výrobek nemohu uvést. Od žalobce jsme odebírali i Lázeňské oplatky. Ty se dnes prodávají ze všech nejvíce. I tenkrát to byla podstatná část zboží, odhaduji, že to byla nejméně ½ dodávaného zboží. Nikdy jsem se nestaral, kdo je výrobcem Lázeňských oplatek.

Měli jsme od žalobce spékač oplatek, ale ten nefungoval. Měl být umístěn venku a vůní lákat zákazníky. Měla ho schválit paní jednatelka. Ona ho také schválila, ale v provozu jsem ho ncviděl. Oplatky jsme pak přestali brát. Každý dutty free shop měl totiž licenci a v ní vyčerpávajícím způsobem napsáno, které zboží mohl prodávat. V té naší byly mimo jiné cukrovinky. Celníci nás však neoficiálně upozornili, že oplatky spadají do jiné položky celního sazebníku, pod pečivo, Řekl jsem to majiteli a ten zakázal oplatky dál odebírat, proto jsme s oplatkamí skončili. Nevím už přesně, kdy to bylo, nedokážu si vzpomenout, jestli to bylo před povodněmi nebo po nich, ale mám za to, že spíš před povodněmi. Myslím, že KPPT nám Lázeňské oplatky nedodával, jen ostatní cukrovinky. Před Vánocemi byl každoročně vyšší odbyt cukrovinek, nejlepší měsíc byl říjen. Prosinec byl poloviční. to jsou svátky a zákaznici jsou předzásobeni. Vánoční nákupy se projevovaly v říjnu a ještě také v listopadu. V říjnu byl nárůst zhruba o 20% oproti jiným obdobím. Souběžně s TIF nám cukroviny dodávaly i jiné firmy, např. firma Heinemann, ta dodávala oproti TIF zhruba 1/3 či 1/2, objemu zboží od TIF. My jsme dodavatele cukrovinek nesháněli, čekali jsme, až se nám někdo ozve. Každý, kdo si nás našel, se na nás mohl obrátit, nikoho z cukrovinek jsme neodmítli. Byla to naše zásada. Udělali jsme zkušební dodávku a viděli jsme, jak se zboží prodávalo.

K dotazu jednatele KPPT svědek uvádí:

Nepamatuji si, že by začátkem roku 2000 majitel firmy p. M rozhodl brát Lázeňské oplatky včetně DPH. Je to možné, ale zřejmě by se to netýkalo prodejny ve Hřensku. Konkrétní objednávky cukrovinek dělal p. PE. Už si nevzpomínám, v jakém režimu se prodávaly oplatky. Je ale možné, že p. M rozhodl o prodeji oplatek ve volném režimu. Pokud by nějaké zboží bylo prodáváno ve volném režimu, nikoli v režimu dutty free, byla to velká výjimka. Ale u oplatek to možně bylo. Myslím. že před restauraci jsem nějaký volný prodej oplatek viděl.

 

Bez dalších dotazů. výslech skončen.

 


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.