Jak soudkyně a následně i senát Vrchního soudu poškodili společnost TIF

Když jsem v roce 2003 podával žalobu, domníval jsme se, že soud pracuje pragmaticky. Posuzuje důkazy, svědectví, ověřuje si jejich pravdivost na hledá pravdu. 

Bohužel, u soudkyně, která dostala na starost náš případ, tomu tak nebylo. Od určité chvíle se zaměřila ne na hledání pravdy, ale věnovala velké úsilí na vyvracení našich důkazů a znevěrohodnění svědectví, která usvědčovala žalované.

Soudkyně zašla až tak daleko, že

  • vložila svědkům do úst slova, která prokazatelně nikdy neřekli,
  • vypustila z některých svědectví pár slov tak, že tato zásadně změnila význam a obrátila se proti nám
  • doplnila do rozsudku nepravdivou informaci, která nikde ve spisu není a jíž znevěrohodnotila našeho klíčového svědka
  • přeformulovala informace z písemného důkazu takovým způsobem, že tento změnil význam a tím sejmula z Lídy M jedno z největších poškození společnosti TIF
  • .. a provedla spoustu dalších změn a zatajení, které dohromady vypovídají ve prospěch žalovaných.

O všech těchto poškozeních se dočtete v tomto seznamu. Jsou konfrontovány s doslovným obsahem spisu.

Proti těmto chybám je možné se odvolat k Vrchnímu soudu. Ten se však k mému zděšení seznámil se spisem jen velmi povrchně, což dokázal svými zmatenými dotazy při jednání. Co mne však zarazilo, že ačkoliv mu ukládá zákon, že se musí vyjádřit ke všem bodům odvolání, neučinil tak!


   

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Podivné (Igor, 21. 4. 2012 17:41:04) Odpovědět

    Kdyby to byla jedna chyba, může se to stát. To, že jich je více, vzbuzuje podezření z korupce.