Rozvod

Jak jsem se později dozvěděl od pana Pavla PLibor J zaznamenal nárůst prodeje oplatek a obchodní zdatnosti mé manželky. Začal se s ní scházet, zval ji na výlety a přemlouvat, aby skončila ve firmě TIF a stala se společníkem firmy KPPT. Výsledkem bylo, že vyhodnotila naše manželství pro ni jako neperspektivní a rozhodla se pro o sedmnáct let staršího  Libora J jako svého budoucího životního partnera. Nevěděl jsem o tom. Tento stav se nejprve začal projevovat negativně na našem manželském životě v dubnu 2001. V té době byl můj otec nevyléčitelně nemocen a tak jsem se snažil věnovat mu svůj volný čas. Paní Lída M navíc začala požadovat rozvod a stupňovala svůj psychický nátlak vůči mně. Tato situace vyvrcholila v den pohřbu mého otce, kdy jsem souhlasil s rozvodem. Ujišťovala mne, že ve společnosti TIF chce nadále být společníkem a aktivně se podílet na jejím vedení. V rámci urychlení rozvodového řízení jsem souhlasil s jejím návrhem žaloby a v září 2001 jsme byli rozvedeni. Paní Lída M si vzala zpět své dívčí příjmení. Ještě v té době jsme bydleli ve společné domácnosti.

Po mém odstěhování paní Lída M zaměřila svůj nátlak na zaměstnance naší firmy. Na konci roku 2001 byla tato situace již tak napjatá, že zaměstnanci chtěli podat hromadně výpověď a to včetně mé asistentky slečny Zdeny B, která měla v té době časté konflikty s paní Lídou M.

Společnost byla v té době neustále prosperující. Podle mého názoru si paní Lída M neustále a úmyslně hledala chyby ve firmě, aby si vnitřně mohla odůvodnit a obhájit svůj zamýšlený odchod. Nutno podotknout, že chyby, na něž poukazovala, nebyly v žádném případě zásadní, byly běžné provozní. Hlavně se nesnažila hledat možnosti jejich nápravy. Bylo mi jasné, že paní Lída M zamýšlí opustit firmu.

 


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.