Neprokázano = prokázáno

Soudkyně v rozsudku uvedla:

V souvislosti s tím bylo v řízení prokázáno, že druhá nejprve neplatně vypověděla společenskou smlouvu dne 21.6.2001 a na přelomu 2001 a 2002 oznámila zaměstnancům, že společnost vstupuje do likvidace, a vyzvala je k hledání nového zaměstnání. Žalobce se počal její výpovědi bránit a poukazovat na její neplatnost až 7.2.2002. Do té doby její platnost zřejmě nezpochybnil a druhá žalovaná tedy mohla mít za to, že svou výpovědí vyvolala nutnost dvoučlennou obchodní společnost zlikvidovat podle ust. § 88 odst. 1 obch. zák.

    • Jedná se o situaci popsanou ZDE jejíž záměr je vysvětlen ZDE.

Údaje ze spisu:

Ve spisu nenajdete důkaz o tom, že Lída M vypověděla společenskou smlouvu dne 21.6.2001. Naopak tam najdete důkazy o tom, že předložila v lednu 2002 výpověď, na které byl datum 21.6.2001 a že tato výpověď byla antidatovaná, což potvrdila Policie. V řízení tedy nebylo prokázáno, že Lída M předložila výpověď 21.6.2001.

Ve spisu najdete svědectví Zdeny B, která tvrdila:

"Když jsem ještě pracovala u žalobce, tak jednou v červnu 2001 mi TI přinesl poštu, já jsem ji třídila a rozdělovala, a byla v ní i výpověď Lídy M. Já jsem výpověď podepsala, orazítkovala a dala Tomášovi I. Měla jsem razítko, ale nevím, jestli bylo číslované." 

Jak je však ve spisu uvedeno, Policie vypátrala, že razítko nemohla na výpověď dát, protože bylo vyrobeno o dva měsíce později. Navíc ve spisu najdete, že Zdena B dostala pracovní místo u KPPT v den, kdy Lída M oznámila zaměstnancům TIF a druhému společníkovi, že TIF je v likvidaci, takže je zřejmé, že Zdena B za potvrzení výpovědi dostala jako odměnu pracovní pozici v KPPT. Navíc Zdena B vypovídala nepravdu a byla soudkyní opakovaně upozorňována, že musí vypovídat pravdivě:

"Nato je svědkyně soudem opětovně poučena podle ust. § 126 o.s.ř."

Zdena B ani neukončila standardně svůj pracovní poměr v TIF. Prostě začala docházet do KPPT a TIF s ní musela ukončit pracovní poměr z důvodu neomluvených absencí. Jest obsaženo ve spisu.

Komentář:

Soudkyně touto nepravdou sejmula z žalovaných obvinění, že předložili antidatovanou výpověď, aby tak okamžitě z trhu vymazali firmu, jejíž aktivity přebrali.

V druhé polovině odstavce, který uvedla v rozsudku a který je na začátku této strany, již jen rozvádí myšlenku postavenou na nepravdě, kterou uvedla a obviňuje mne z toho, že jsem o budoucí likvidaci TIF věděl a měl dost času se na to připravit. Zde si však sama nabíhá, neboť ze spisu mimo jiné vyplývá nelogičnost: 

  • Pokud bych věděl o tom, že společnost půjde do likvidace, logicky bychom rozprodávali zásoby. Do toho by se jistě zapojila i Lída M. Místo toho obědnávala další a další zboží.
  • Pokud by Zdena B přijala výpověď Lídy M, určitě by si to nenechala pro sebe. Proč by si pak zaměstnanci nehledali jinou práci? Místo toho všichni svými výpověďmi potvrdili, že byli překvapení.

 

Otázkou je, proč nosit k soudu důkazy, když je tato soudkyně ignoruje?


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.