Dezinterpretace - ceníky volně k dispozici

Soudkyně v rozsudku uvedla:

 

Jak vyplynulo z provedeného dokazování, žalobce uváděl ceny i sortiment katalozích, které nebyly nijak chráněné, žalobce je netajil, ale naopak dával k dispozici bez dalšího svým obchodním partnerům.

 

Údaje ze spisu:

 

Svědek Vratislav B uvedl:

„Žalobce měl katalog zboží s cenou, ten existoval ve 2 výtiscích, jeden měl k dispozici obchodní zástupce a jeden měla Lída M. Katalog byl veřejný a byl pro všechny odběratele stejný. Běžně ho obchodní zástupce předkládal odběratelům k nahlédnutí a na jeho základě bylo objednáváno zboží. Zboží bylo v katalogu vyobrazeno i s cenou. Morálně jsem byl zavázán nesdělovat ven informace o dodavatelích a odběratelích a o cenách, ale výslovně to po mě nikdo nechtěl.“

"Pokud jde o to, jakým způsobem se u žalobce nakládalo s katalogem, tak s katalogem přijel obchodní zástupce za zákazníkem, zákazník z katalogu objednal a katalog si ponechal zástupce. Pokud však zákazník měl takové přání, byla mu pořízena fotokopie z katalogu. Nebylo výslovně zakázáno dávat katalog konkurenci, ale považoval jsem za přirozené, že katalog se konkurenci do rukou dostat nemá."

 

Komentář:

 

Špatná interpretace svědectví nebo záměrné zatajení? Soudkyně touto nepravdou elegantně osvobodila Lídu M od obvinění, že vynesla informace o sortimentu a cenách. Uvedla totiž, že jsme je rozdávali kompletně každému ať chtěl nebo nechtěl.


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.