Zamlčené svědectví

Soudkyně v rozsudku uvedla:

Ostatní žalobcovi zaměstnanci (Vratislava B, Jiřího B a Heleny H) vypověděli, že po odchodu Lída M začali volat obchodní partneři TIF s dotazy na likvidaci TIF. Při tom ale nekonkretizovali, o jaké dodavatele či odběratele se jednalo, a především žádný z nich nevypověděl, že by v důsledku těchto informací nebo činnosti žalovaných došlo k ukončení obchodního vztahu se žalobcem. Podle dalších zaměstnanců (Pavla K, Jakuba J) ke změně v chování obchodních partnerů nedošlo, o zániku žalobcových obchodních v důsledku činnosti žalovaných také nevypověděli.

 Údaje ze spisu:

Svědek Jiří B

„Po lednu 2002 dodavatelé i zákazníci volali a ptali se na situaci, že se doslechli o tom, že TIF končí. Měla jim to sdělit paní Lída M.“ „Byly to veškeré lázeňské obchody. Například DUJ a další firmy"

Svědek Pavel K - obchodní zástupce TIF

"Fontana se rozdělila tak, že Lída M měla na starost cukrovinky a tím, že v nich pokračovala, snížila obrat TIF. Pro mě to byl běžný konkurenční boj, ale žalobci tím asi ublížla, vzala mu část zákazníků. Zákazníci se na tyto okolnosti ptali, ale my jsme se k tomu nechtěli příliě vyjadřovat, jen že majitelka už u nás není a prodáva u jiné firmy."

"Nekteří zákazníci se zajímali o situaci ve firmě, ale spíš v souvislosti s tím, že jsem začal jezdit k odběratelům, ke kterým dříive jezdila Lída M. Po jejim odchodu se určitě stalo, že jsem přijel k zákazníkovi, kam dodala zboží Lída M přede mnou a já jsem pak musel čekat, až oni zboží od ní prodají. V Karlových Varech to byla cela řada prodejen. Žalobce měl ve Varech alespoň 50 nebo 60 odběratelů a mezi nimi se naělo alespoň 10, kde jsme si mohli konkurovat. Určitě to byla T, mohly to být i potraviny UK a DUJ."

Komentář:

Soudkyně zamlčením těchto svědectví sejmula z žalovaných obvinění, že přebírali zákazníky firmě TIF.


 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.