Podraz

Jeden ze svědků potvrdil před soudem svoji výpověď na Policii, kterou učinil pár týdnů po spuštění tunelování. Soudkyně to neuznala.

Jana S, odběratel, PP s.r.o.,

úřední záznam Policie ČR, 18.3.2002:

„Paní Lída M nás navštívila někdy počátkem února 2002 a oznámila nám, že společnost TIF končí svoji činnost a její klienty přebírá spol. KPPT. K tomuto uvedla, že tato společnost je její, ale z důvodu, že zde nemůže figurovat, bude následná smlouva sepsána na jinou osobu.“

„K firmě TIF uváděla, že tato firma končí, neboť údajně má finanční problémy, že již žádné zboží, které nám dodává, nebude distribuováno a že pokud chceme pokračovat v prodeji, měli bychom uzavřít smlouvu s ní osobně.“

„Uvedeno shora, celé jednání iniciovala Lída M.“

„Z jednání Lídy M jsem nabyla dojmu, že že tato chce poškodit spol. TIF a z tohoto zřejmě očekávala nějaký osobní prospěch, jaký přesně nevím.“

výpověď před soudem o několik let později:

„Vím, že někdo chtěl převzít klienty TIF. Někdo mě totiž kontaktoval, ale už nevím, kdo to byl, zda to byl KPPT nebo někdo od něj, s tím, že TIF má zaniknout a jeho firma má převzít klienty TIF, tedy i nás.“

„Kontakt, o kterém jsem mluvila, tj.kontakt s osobou, která měla zájem převzít klienty TIF, byl nejprve telefonicky, to mi telefonoval nějaký muž. Pak ještě přišel osobně na schůzku…. Sdělil mi, že TIF končí a on bude dodávat stejné zboží za stejné peníze a za stejných podmínek. …. Znal podmínky TIF, donesl dokonce na jednání smlouvu, která byla totožná jako smlouva s TIF, jen byla jiná hlavička.“ „Když ten muž odešel ze schůzky, kterou jsme spolu měli, tak jsem si vzala smlouvu, kterou jsem měla uzavřenou se žalobcem a porovnala jsem obě smlouvy. Vím, že byly stejné.“

Následně soudkyně předložila svědkyni protkol Policie ČR. Svědkyně reagovala takto:

Mohu se odvolat na to, co jsem uvedla před Policií České republiky.“

Soudkyně svědectví "odstřelila" v rozsudku tímto způsobem:

Obsah tohoto záznamu však byl v rozporu s výpovědí této svědkyně podané před soudem po řádném procesním poučení, proto z něj soud vycházet nemohl.

Komentář:

Soudkyni se nehodilo uznat pravdu. Zde příkladně zneužila své pravomoci. Podpořila tak svůj rozsudek o tom, že KPPT prostřednictvím Lídy M nepřebírali zákazníky TIF. 


 

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.