Soudkyně v rozsudku změnila výpovědi svědků a upravila důkazy, čímž zprostila obžalované z tunelování.

 

Stalo se, že můj společník převedl většinu zákazníků a dodavatelů na firmu svého přítele - bývalého důstojníka STB, z pozice svých pravomocí zablokoval bankovní účet a poslal naší prosperující firmu do likvidace.

Dali jsme dohromady důkazy, svědky a obrátili se s důvěrou na soud.

Bohužel, soudkyně po několika letech soudního procesu obrátila a osvobodila žalovanou stranu. Zašla až tak daleko, že ve svém rozsudku vložila svědkům do úst slova, která nikdy neřekli, z několika listinných důkazů naopak vynechala pár slov tak, že tyto se obrátily proti žalobci, popřípadě jinou manipulací znevěrohodnotila klíčového svědka. Místo toho, aby posuzovala váhu důkazů obou stran, zaměřila se na vyvracení těch našich. Žalované straně stačila jen nepodložená tvrzení, kterým soudkyně dala větší váhu než našim důkazům. Klíčový důkaz navíc nepřipustila, i když jsme se toho deset let opakovaně domáhali.


Na těchto stránkách je zveřejněn způsob, jakým byla vytenulována moje firma a jak soudkyně jistého Krajského soudu úpravou důkazů a svědectví tento čin legalizovala. Všechna tvrzení se opírají o důkazy a svědectví. Podrobný rozbor najdete ZDE.

 Vývoj obratů a zisků

Cílem je, upozornit na (slovy klasika): "cosi prohnilého" v naší justici.

Soudy mají být dle ústavy nezávislé a do jejich práce se nesmí nikdo vměšovat. Pokud se vám jejich rozhodnutí nelíbí, existují takzvané opravné prostředky, které mají napravit chyby a špatné jednání soudců. I my jsme jich využili.

  • Jedním z nich je odvolání k Vrchnímu soudu. Ten však náš případ smetl ze stolu a ačkoliv mu to ukládá zákon, k našim námitkám a upozorněním na nekalou praktiku soudkyně Krajského soudu se vůbec nevyjádřil! Navíc z jeho dotazů při jednání bylo zřejmé, že se se spisem a obsahem odvolání seznámil jen velmi povrchně. Přinejmenším "odfláknutá práce" za peníze daňového poplatníka.
  • Další možností je stížnost na soudkyni. Ta se podává předsedovi Krajského soudu. Tím je však její manžel, bývalý člen KSČ.....
  • Následuje dovolání k Nejvyššímu soudu, které jsme podali, ovšem neuspěli jsme.
  • Poslední možností byla stížnost k Ústavnímu soudu. Bohužel, ani pro Ústavní soud nejsou vymyšlená svědectví a pokřivené důkazy rukou soudce dostatečným důvodem pro zrušení rozsudku nebo znovu obnovení řízení. Pro jistotu se k nim vůbec nevyjádřil.

Důsledek nezúčtování s minulostí.

STB

Vytunelování firmy připravil, realizoval a finančně zaštítil jistý Libor J, bývalý důstojník komunistické Státní bezpečnosti, major Hlavní správy rozvědky STB, vycvičený KGB v Moskvě a později nasazený na konzulátu ČSSR ve Vídni jako ilegální agent. Je to státem vyškolený a po dlouhá léta placený specialista na sestavování a šíření dezinformací, vytváření falešných důkazů, vydírání a manipulace s lidmi. Bohužel, jeho praktiky na některé jedince stále fungují.

Bůh má nejspíš smysl pro černý humor. Tento agent, soudkyně a tedy i předseda Krajského soudu mají stejná příjmení.

Personální složku Libora J z archivu STB mám k dispozici.

KSČ

Není dobré, aby soudci, kteří byli před listopadem 1989 členy KSČ, rozhodovali v procesech, kde na straně žalovaných je bývalý příslušník STB. Nevěřím v jejich objektivitu a nezaujatost.

  • Soudkyně prvoinstančního soudu je manželkou předsedy stejného Krajského soudu, který byl členem KSČ.
  • Soudkyně Nejvyššího soudu, která zamítla dovolání, byla členkou KSČ.
  • Zpravodaj Ústavního soudu, který měl odvolání na starosti, byl členem KSČ.
  • Seznam soudců, kteří byli členy KSČ zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti na této stránce.

Křivé výpovědi.

Na základě mých zkušeností vás ubezpečuji, že za křivou výpovědí se nevystavujete vůbec žádnému nebezpečí či sankci. V našem případu tři svědci vypovídali křivě a to i v naprostém rozporu s tím, co před tím uvedli na Policii. Podali jsme na jednoho z nich trestní oznámení. Díky soudkyni bylo stíhání zastaveno.

Touto cestou chci poděkovat všem slušným a čestným lidem, kteří se k soudu dostavili a vypovídali pravdu. Jsem si vědom, že po té dlouhé době bylo těžké, si vzpomenout na vše. Velmi si vaší snahy a přístupu vážím. Byla vás drtivá většina. Bohužel, soudkyně vaše svědectví většinou ignorovala.

Vás, kteří jste vědomě vypovídali nepravdu žádám, abyste věc napravili. Ta možnost zde stále je. Víte, že jsem vám osobně nikdy nezpůsobil žádnou újmu nebo křivdu. Vaše rozhodnutí bylo nejspíš iniciováno třetí osobou, která vás ovlivnila. Bohužel, soudkyně právě vašim výpovědím dala nejvyšší váhu.

 


Zákony mi striktně zakazují uvádět na těchto stránkách jména zúčastněných osob, firem a soudců.

Všechny zde uvedené údaje jsou podloženy svědectvími a důkazy obsaženými ve spisu, který měl soud k dispozici. Zájemcům mohu kdykoliv umožnit nahlédnutí.